Pozor změna rozvrhu !

V pondělí 21. 9. 2015 budou provedeny drobné změny v rozvrhu.

Prosím všechny o překontrolování a následnou aktualizaci svého rozvrhu.

 

Děkuji