PF 2021

Přejeme všem pedagogů, žákům, studentům a zaměstnancům školy krásné off-line prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí i osobních a pracovních úspěchů v roce 2021
Vedení školy