Organizace výuky od 25. 11. 2020

Od středy 25.11.2020 bude zahájena prezenční výuka maturitního ročníku – tříd 4ABDS a závěrečného ročníku VOŠ 3V dle standardního rozvrhu, který bude aktuálně upravován dle situace. Zároveň budou probíhat praxe všech ročníků SOŠ podle rozpisu umístěném na webu školy, Intranetu a v Bakaláři/nástěnka. Je nutné i nadále dodržovat všechna ochranná hygienická pravidla. Vzhledem k nařízenému pravidelnému větrání doporučujeme teplé oblečení.

Výuka 1.-3.ročníků SOŠ a 1V a 2V probíhá nadále distančním způsobem a je pro všechny žáky a studenty povinná!