dzs_logo

 Význam projektů www.dzs.cz

Pro rozvoj školy je vítaným přínosem porovnání odborného pedagogického působení s kvalitami jiných škol, institucí a zaměstnavatelů nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Osvědčeným způsobem se stala vzájemná výměna informací založená zejména na interpersonálních vazbách našich pedagogů se zahraničními partnery, která v mnoha případech vyústila v realizaci společných projektů. Jednou z forem této iniciativy byly projekty odborných stáží v rámci EU programu Leonardo da Vinci, podpořené finančně příspěvkem na stáže pro studenty odborných škol.

V rámci uvedeného programu v uplynulých letech vycestovalo přes 340 žáků školy do 12 destinací zemí EU (Německa, Anglie, Francie,Turecka, Itálie, Portugalska , Řecka, Finska a Norska). Škola je nejen vysílající, ale i přijímající organizací pro zahraniční účastníky, kteří získávají zkušenosti na naší škole v Praze.

Pravidelně konané výměnné pobyty a setkání se zahraničními studenty a odborníky upevňují jazykové znalosti studentů, rozšiřují jejich odborné vědomosti a vedou ke vzájemnému kulturnímu poznání a pochopení. Náročná jazyková, odborná a kulturní příprava zaručuje nejlepším žákům skutečný přínos z absolvované stáže.

Mezinárodní výměnné projekty Leonardo da Vinci

mini_logo_erusmus+

Byly od roku 2014 plně nahrazeny projektem který je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy /pedagogy i žáky / na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

  • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
  • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu

/ více na http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/ /

logo_davinci

  • V září 2014 byla ukončena realizace posledního projektu odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci Výzva 2013

           CZ/13/LLP-LdV/IVT/134283 s názvem „ RESPECT FASHION

  • V tomto ukončeném projektu zrealizovalo v průběhu dvou- a       třítýdenní stáže 26 studentů ze všech oborů a stupňů naší školy vlastní reprezentační model na zadané téma, který navrhli, zhotovili a pak samostatně prezentovali
  • Stáže, hrazené z prostředků EU, se uskutečnily na pracovištích obdobně zaměřených škol v Tampere ( Finsko ), v Birminghamu a Glasgow (Velká Británie), v Norimberku (Německo), Cannes( Francie) a ve Volosu (Řecko). A například kolekce vytvořená našimi stážisty v Cannes byla oceněna i francouzskou ambasádou
  • Stážisté dále pracovali na řadě úkolů, které obsahem úzce souviseli s jejich odborným studiem, naučili se řadu nových dovedností, poznatků a informací
  • Svou práci zdokumentovali různými způsoby viz. prezentace
  • Stáž byla nedílnou součástí odborné praxe
  • Své nové zkušenosti a dovednosti mají potvrzené evropským dokumentem Europass-mobilita a Certifikátem od vysílací a přijímací organizace, které využijí ve svých CV
  • Své modely pak mimo jiné prezentovali na mnoha módních přehlídkách, na mezinárodní soutěži mladých módních návrhářů FASHION GAMES 2014, Dnech otevřených dveří naší školy atd.

Více informací u koordinárora projektu: Ing. Věra Tasoulasová