ZVLÁŠTNÍ ROZVRH v době KLAUZUR 9. – 10. 1. 2020

Organizace výuky v době klauzur
čtvrtek 9. – a pátek 10. 1. 2020
čtvrtek 9.1.2020 pátek 10. 1. 2020
  8.00 – 13.00 13. – 19.00    
1.A služba u klauzur 1.A PRO
  13.-19.00 Db, Sch, Tě, Hl,Ks   Db,Že
1.B obhajoba   1.B PMŠ
  Kr     Bu
1.D obhajoba   1.D PMŠ
  Jg     Hl
1.S PMŠ   1.S obhajoba
  Bu     Jg
2.A   obhajoba 2.A služba u klauzur
  Hk PRO   11.-15.00 Hk, Ks, Sch  
2.B PMŠ obhajoba 2.B obhajoba
  Hu Hu   Hu
2.D obhajoba obhajoba 2.D 4x PGR/Jv
  Šb Šb   25
2.S obhajoba   2.S 2x CJL/Hu 2x CJA/Šb
  Šb     AT AT
3.A PMŠ   3.A 2x CJL/Wg 2x ZSV
  Ri     41 Sch
3.B   obhajoba 3.B 4 x TEC,KOM
    Ha   32
3.D obhajoba 3.D 4 x TEC,KOM
    Ha   32
3.S PMŠ   3.S obhajoba
     
4.A PRO   4.A 2xTEC/Lu 2xCJL/Wg obhajoba
  Fa     40 40 č.9
4.B PMŠ   4.B obhajoba
  Ka,Bt     Bt
4.D PMŠ   4.D obhajoba
  Ps     Ps
4.S PMŠ   4.S obhajoba
  Ps     Ps