ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK DNE 30. 3. 2020

Z důvodu současné situace, se ruší třídní schůzky v pondělí 30. 3. 2020.

Proběhnou v nejbližším možném termínu, který včas oznámíme.

Vedení školy