Výuka dálkového studia

Výuka dálkového studia bude zahájena 8.9.2020. Rozvrh bude zveřejněn na intranetu a na webových stránkách.