Výsledky obvodního kola Olympiády v jazyce českém

Naše studentka Alžběta Křížková (třída 2. A) se umístila jako čtvrtá. Blahopřejeme k úspěchu a ostatním soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
Vedoucí předmětové komise PhDr. Alena Hudcová
a vedení školy