VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Velikonoční prázdniny připadnou na :

18. 4. 2019 Zelený čtvrtek – proč je zelený

Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídenní).  Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:

  1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše
  2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.

19.4. 2019 Velký pátek – den, kdy zemřel Ježíš Kristus

Velký pátek připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb.

20. 4. 2019 Bílá sobota – Ježíš leží v hrobě

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti, nejistoty a jistě i zoufalství. Po celý den se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce začíná velikonoční noc

Velikonoční noc – ze soboty na neděli – tzv. vigile

Po západu slunce na Bílou sobotu večer začíná bdění (vigilie) Veliké noci. Tak začíná připomínka a oslava noci, kdy byl Kristus vkříšen.

21. 4. 2019 Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „první den po sobotě“ (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). 

22. 4. 2019 je pak Velikonoční pondělí.

UŽIJTE SI TO!