ÚSTNÍ MATURUTNÍ ZKOUŠKY

Rozpis ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK pro termín Jaro 2018 je vyvěšen v budově školy/1. patro