ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve čtvrtek 19. 9. 2019

ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK

(v podzimním  zkušebním období roku 2019)

ĆTVRTEK 19. 9. 2019

Zahájení maturitní zkoušky v 8. 15 hod. v učebně č. 18