UPOZORNĚNÍ NA REORGANIZACI SÍTĚ PRO UKLÁDÁNÍ DAT STUDENTŮ

Po 17. lednu 2016 dojde k reorganizaci systému ukládání dat studentů ve školním datovém úložišti. Vzhledem k jeho přetížení dojde k odstranění všech souborů s datem poslední změny před 1.lednem 2015 (tedy 1 rok staré). Vyzýváme tedy všechny studenty, aby si zazálohovali na svých vlastních úložištích (mimo školní síť – tedy odnesli domů) všechny soubory, o které nechtějí přijít. Následně po 17. lednu 2016 dojde ke smazání výše specifikovaných souborů a změně systému ukládání dat. Každý student bude mít přidělen datový limit pro ukládání souborů (výše limitu bude určena po 17.1.2016). Při jeho překročení bude zablokována možnost dalšího ukládání.

Za oddělení ICT Ing. Miroslava Velebilová