PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2016

Stanovení předmětů a organizace maturitní zkoušky je zveřejněna v budově školy.

Žák se písemně přihlásí ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2015./přihlášku si lze vyzvednout u TU nebo v kanceláři školy/

 

Protokol o převzetí kopie originálu vyplněné přihlášky ke SM je nutno převzít a podepsat nejpozději do 18. 12. 2015 v kanceláři školy.