PŘEZKOUŠENÍ Z CJA – maturitních ročníků

Na základě výsledků pedagogické porady ze dne 6. 11. 2017 bylo přezkoušení před komisí z cizího jazyka anglického a literatury stanoveno žákyním:

4.B

Zvoníčková Sára
Vachlová Julie
Popardowská Hana

4.S

Martincová Kateřina

Přezkoušení je pro všechny jmenované povinné a proběhne ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 14.00 hod v uč. č. 55.

Komise: PaeDr. Hana Buřilová, Mgr. Alice Šíblová, PhDr. Miroslava Kacetlová