PREZENTACE účastníků ERASMUS+ o možnostech studia Bc. a MgA. V UK – Southamptonu

Prezentace zkušeností účastníků  z pobytu v rámci projektu

ERASMUS+  2016-1-CZ01-KA102-023243

a sdělení informací o možnostech studia Creative Direction for Fashion and Beauty  a Fashion managamentu na SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY

Středa 20. 12. 2017 ve 12.15 hodin v č.56

Všichni jsou srdečně zvání.