Olympiáda z jazyka českého

Vážení studenti, ve čtvrtek 28. ledna 2016 se uskuteční školní kolo Olympiády z jazyka českého. Během dne si přijďte si vyzkoušet své jazykové dovednosti do učebny č. 18. Přivítáme především studenty klasifikované v pololetí z češtiny jedničkou. Vyučující českého jazyka Vám v té době budou k dispozici od 11. 00 hod. do 14. 00 hod. Vypracování všech úkolů Vám bude trvat přibližně 90 minut. Těšíme se na Vás.

Za komisi společenskovědních předmětů
PhDr. Alena Braunerová