NOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŃKY

Od pondělí 11. 12. 2017 jsou plně v provozu nové šatní skřínky= povinnost přezouvání a odkládání oděvu v šatně

Čísla a umístění zústávají v platnosti.

Označení číslem a třídou bude jednotné/zajistí škola/.

Za stav skříňky plně zodpovídá dvojice, která je pod daným číslem zapsaná/eviduje TU/