NÁHRADNÍ TERMÍN SROVNÁVACÍCH TESTŮ

Všichni, kteří nepsali srovnávací testy ve stanovením termínu, je budou psát

v úterý 4. 6. 2019

od 13. 00 do  16. 35

v č. 16