NÁHRADNÍ TERMÍN KLAUZUR ve čtvrtek 4. 2. 2016 ve 13. hodin v č. 18

Náhradní termín klauzur: čtvrtek 4. 2. 2016 ve 13. hod v č. 18

Hodnotí: Tr, Ša, Po

instalece od 10. hod.