NÁHRADNÍ TERMÍN KLAUZUR

Náhradní termín klauzur je ve středu 22. 1. 2020 ve 13.15 v č.18

komise: Kv, Nm, Śa /Ty