curvy ebony teen spunked.www.tamilkamaveri.monster

KONZULTACE MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ OD 11. 5. 2020

Od pondělí 11. 5. 2020 je / na základě dobrovolnosti /možnost konzultací maturitních předmětů pro žáky : 4. A, 4.B, 4.D, 4.S , 5.E a absolutorium 3.V .

Všichni vyučující těchto předmětů žáky budou mailem informovat o termínech možné konzultace a v případě zájmu, žáka na konzultaci zapíší.

  • Konzultace budou probíhat při dodržování těchto podmínek:

. žák bude na konzultaci předem nahlášen u pedagoga, u kterého bude konzultovat

. žák při vstupu do budovy školy  /nejdříve  5 minut před  konzultací/ :

  • podepíše školou připravené prohlášení o bezinfekčnosti
  • použijí desinfekci na ruce
  • vstup i odchod z budovy si označí vstupní kartou
  • podepíše se do připraveného seznamu
  • prokáže, že má 2 roušky a sáček na jejich odkládání při jejich výměně / nejpozději po dvou hodinách používání/

. do budovy budou mít vstup pouze žáci, kteří jsou předem na konzultaci přihlášení

. žáci nebudou přecházet mezi patry a budou pouze v patře pro ně vyčleněném tj.

4.A, 5.E -1. patro

4.B, 4.D – 2. patro

4.S – 3. patro

přízemí č. 9 pro PRO, PRM, č. 8, 12 – 3-. VOŠ

Výuka dalších předmětů dále probíhá distanční formou cca do 29. 5. 2020.

blog