ERASMUS+ VÝZVA 2018 – ZAHÁJENÍ NOVÉHO PROJEKTU

V TERMÍNU 1. 10. – 2018 – 30. 8. 2020 BUDEME REALIZOVAT DVOULETÝ PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

S ČÍSLEM :2018-1-CZ01-KA102-047180

NÁZEV: “ ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, ALE KDO DĚLÁ ŠATY ?! „

PREZENTACI NOVÉHO PROJEKTU A PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH VE VÝZVÁCH 2014 A 2016 VČETNĚ INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH BĚZÍCH A MOŽNOSTI ÚČASTI V NICH ZÍSKÁTE NA AKCI ERASMUSDAY

PÁTEK 12. 10. 2018

OD 10.00 – 13. 00 HOD V Č. 16

Informace o programu Erasmus+ a Erasmus+Pro naleznete v informacích Výzev Erasmus+ 2014 a Erasmus+2016

 

era6

Základní informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020  na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

era6

 

 

 

 

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Ing. Tasoulasová Věra

koordinátor projektu

VÝZVA 2018  BĚHY
POČTY
DESTINACE  běh STUDENTI  plánovaný počet účastníků plánovaný
termín stáže
Southampton dlouhodobá stáž
UK1 běh č.5  2 červen-srpen 2019/2020
BIRMINGHAM 4 14 denní stážeúnor 2019
UK2 běh č.4 1 únor 2020
NORIMBERK 4 únor 2019
DE běh. č 6 2 únor 2020
VOLOS 4 říjen 2019
EL běh č.7 1
PORTO 4 říjen 2020
PT běh č.2
TAMPERE 2 únor 2019
FI běh č.3
CANNES 2 únor 2020
FR běh č.8
LIPANY 4 říjen 2018
SK běh č.1 2
RIGA 4 únor 2020
LV běh č.9

VYBRANÍ ÚČASTNÍCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vybraní účastníci stáží v termínu :
 běh č.1  SK Lipany14. -28. 10. 2018

Bt, Db, Lu-VET STA

Ta, Jg-doprovodná osoba

ELIÁŠOVÁ Klára 3.V
ČERNÁ Karolína 3.V
SOŠ
HORÁČKOVÁ Klára 3.B
HUDECOVÁ Natalie 3.B
RAJDLOVÁ Aneta 3.B
běh č. 2 PT PORTO/4 Sivak Alina 2.V
17. 2. – 1. 3. 2019 Řezníčková Michaela 2.V
Vo VET-STA Sýkorová Běla 2.V
Ta monitorink Čalkovská Tereza 2.V
Šmídová Barbora 2.V
běh č.3 FI TAMPERE /2 Valtová Hana 1.V
7. 2. – 24.2. 2019 Vítová Tereza 3.V
Vanešová Martkéta 3.V
běh č.4 UK BIRMINGHAM/4 Krupičková Markéta 3.S
14.-26. 4.2019 Astlová Eliška 3.S
Tě VET-STA Jindřichová Mariana 3.S
Ty VET TAA Vondráčková Karolína 3.S
Weinfurter Petr 3.S

Ve školním roce 2019/2020 proběhne výběr a realizace běhů č.5 – 9