curvy ebony teen spunked.www.tamilkamaveri.monster

ERASMUS+ VÝZVA 2018

V TERMÍNU 1. 10. – 2018 – 30. 8. 2020 BUDEME REALIZOVAT DVOULETÝ PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

S ČÍSLEM :2018-1-CZ01-KA102-047180

NÁZEV: “ ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, ALE KDO DĚLÁ ŠATY ?! „

PREZENTACI NOVÉHO PROJEKTU A PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH VE VÝZVÁCH 2014 A 2016 VČETNĚ INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH BĚZÍCH A MOŽNOSTI ÚČASTI V NICH ZÍSKÁTE NA AKCI ERASMUSDAY

PÁTEK 12. 10. 2018

OD 10.00 – 13. 00 HOD V Č. 16

Informace o programu Erasmus+   a   Erasmus+Pro   viz. níže

další pak v informacích Výzev Erasmus+ 2014 a Erasmus+2016

 

era6

Základní informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020  na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

era6

 

 

 

 

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Ing. Tasoulasová Věra

koordinátor projektu

ERASMUS+S ČÍSLEM :2018-1-CZ01-KA102-047180

VÝZVA 2018  BĚHY
POČTY
DESTINACE  běh STUDENTI  plánovaný počet účastníků plánovaný
termín stáže
Southampton dlouhodobá stáž
UK1 běh č.5  2 červen-srpen 2019/2020
BIRMINGHAM 4 14 denní stážeúnor 2019
UK2 běh č.4zrealizovan 1 únor 2020
NORIMBERK 4 únor 2019
DE běh. č 6 2 únor 2020
VOLOS 4 únor 2020
EL běh č.7 1
PORTO 4 říjen 2020
PT běh č.2zrealizován    
TAMPERE 2 únor 2019
FI běh č.3zrealizován    
CANNES 2 únor 2020
FR běh č.8
LIPANY 4 říjen 2018
SK běh č.1zrealizován 2
RIGA 4 únor 2020
LV běh č.9