ERASMUS+2018 VYBRANÍ ÚČASTNÍCI PRO ŠK.ROK 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 byli z podaných přihlášek na stáže vybráni tito účastníci:

Prosím kontaktujte vedoucího projektu do pondělí 12. 11. 2018 do 12 . hod pro potvrzení účasti.

Ta

Vybraní účastníci stáží v termínu :
17. 2. – 1. 3. 2019
běh č. 2 PT PORTO/4 Sivak Alina 2.V
Řezníčková Michaela 2.V
Sýkorová Běla 2.V
Čalkovská Tereza 2.V
Šmídová Barbora 2.V
běh č.3 FI TAMPERE /2 Valtová Hana 1.V
Vítová Tereza 3.V
Vanešová Martkéta 3.V
běh č.4 UK BIRMINGHAM/4 Krupičková Markéta 3.S
Astlová Eliška 3.S
Jindřichová Mariana 3.S
Vondráčková Karolína 3.S
Weinfurter Petr 3.S