ERASMUS+2018 “ Šaty dělají člověka, ale kdo dělá šaty?!“

PŘIHLÁŠKU DO PROJEKTU/vyplněnou dle pokynů z info schůzky 12. 10. 2018 / ODEVZDEJTE PROSÍM DO STŘEDY 17.10.2018 do kanceláře školy do přihrádky Tasoulasová

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training_cs