DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 4. 2. 2020 od 14. do 17 . hodin zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří.