PROGRAM TŘÍD NA TERMÍN 10.-14. 6. 2019

10.-14.6.2019
10. 11. 12. 13. 14.
1.A aktuální  rozvrh obhajoba sukní služba u klauzur PMŠ Hk aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
1.B aktuální  rozvrh PMŠ Hu obhajoby aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
1.D aktuální  rozvrh PMŠ Šb obhajoba  sukní obhajoba aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
1.S aktuální  rozvrh služba u klauzur obhajoby PMŠ Vr aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
2.A aktuální  rozvrh obhajoba halenka PMŚ Sch služba u klauzur aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
2.B aktuální  rozvrh obhajoba PMŠ Ka aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
2.D aktuální  rozvrh obhajoba PMŠ Sy aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
2.S aktuální  rozvrh obhajoba PMŚ Tě služba u klauzur aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
3.A mat.nanečisto mat.nanečisto mat.nanečisto aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
3.B aktuální  rozvrh PMŠ Sy,Ps obhajoby aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
3.D aktuální  rozvrh PMŠ Sy,Ps obhajoby aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh
3.S aktuální  rozvrh obhajoby PMS Ve aktuální  rozvrh aktuální  rozvrh