1. místo na Olympiádě v jazyce českém

V obvodním kole Olympiády v jazyce českém nás velmi dobře reprezentovala studentka Johana Panenková ze 2. B, která se umístila jako první.

Olympiáda z českého jazyka je projekt, který hodnotí znalosti soutěžících především v oblasti slovní zásoby a významu slov. Součástí hodnocení je také slohová práce na dané téma. Letos jím byla „Ladovská zima“. Olympiáda z jazyka českého je soutěž s dlouholetou tradicí (letos se koná již 42. ročník) a úkoly připravují pracovníci Ústavu pro jazyk český při České akademii věd.

Johance gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů v krajském kole.
Vedení školy